В България:

Нашето обучение по Авиационна Сигурност

Обучението ни по Авиационна Сигурност е одобрено от пълномощните органи на няколко държави членки на ЕС, в това число и от ГД “ГВА” (No 50-00-112/30.09.2016).

Нашето обучение по Безопасен превоз на Опасни Товари

Инструкторите ни са квалифицирани в съответствие с изискванията на ICAO (Doc. 9284-AN/905). Всички наши курсове са създадени при съблюдаване на стандартите и препоръките на ICAO и IATA. В тази секция може да намерите допълнителна информация, относно това съответствие.